O namaKontaktPrijavnicaTreneriKalendar dogaanja
 
SIJEANJ
 

ZAGREB: Kongresni centar FORUM (Green Gold)
et. 26. sijenja 2017.
PRODAJNE PREZENTACIJSKE VJEŠTINE ZA USPJEŠNU PRODAJU

ZAGREB: Kongresni centar FORUM (Green Gold)
pet. 27. sijenja 2017.
RJEŠAVANJE REKLAMACIJA I RAD SA ZAHTJEVNIM KORISNICIMA

 
VELJAA
 

ZAGREB: Kongresni centar FORUM (Green Gold)
et. - pet. 9. i 10. veljae 2017.
FINANCIJE ZA NEFINACIJAŠE - ŠTO SVE NEFINANCIJSKI STRUNJACI MORAJU ZNATI O FINANCIJAMA

ZAGREB: Kongresni centar FORUM (Green Gold)
et. 16. veljae 2017.
NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE ZA MENADERE/RUKOVODITELJE

ZAGREB: Kongresni centar FORUM (Green Gold)
pet. 24. veljae 2017.
KAKO PREVLADATI STRAH I TREMU OD JAVNOG NASTUPA – INTENZIVNA RADIONICA

 
ZNANJE INI RAZLIKU!

 

 
vijesti.jpg
 
Regionalni poslovni portal
Naslovnica
Interaktivni otvoreni seminari
Leadership
Menadment
Ljudski resursi
Marketing
Prodaja
Nabava
Financije
Prezentacijske i komunikacijske vjetine
Tajnitvo i administracija
Specijalizirani interaktivni seminari
Coach to Coach
Medijski trening
Turizam
Specijalizirani programi
Educamix Akademija trenerskih vjetina
Intenzivni trodnevni treninzi
Javni nastup
Self development
Trening moderatorskih vjetina
Struktura i izvedba javnog govora
4-satni Short expert seminari
Upravljanje organizacijom
In house seminari
Kreirajte sami svoj seminar